Vertrouwenspersonen

Gezinshuis gezin247 hecht veel waarde aan goede omgangsvormen binnen het gezin. Deze omgangsvormen hebben betrekking op een veilig en stimulerend werk- en leefklimaat waarbij kinderen, hun ouders en gezinsouders op een respectvolle wijze met elkaar omgaan. Wederzijdse acceptatie en vertrouwen zijn hierin belangrijke waarden.

gezin247 wijst erop dat bij Zorgbelang Brabant gratis een beroep kan worden gedaan op hun onafhankelijke vertrouwenspersonen jeugdhulp. Zij beantwoorden vragen, gaan vertrouwelijke gesprekken aan en bemiddelen bij klachten.