Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Wij hanteren het afwegingskader in de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling.

Het doel van deze meldcode is om slachtoffers beter en eerder in beeld te hebben, sneller te kunnen helpen en de veiligheid beter te kunnen monitoren over langere tijd, en wanneer dat nodig is situaties van vermoedens en onveiligheid te melden bij Veilig Thuis.

De vijf stappen van het afwegingskader zien er als volgt uit: