Kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik

Gezin247 onderschrijft het Kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg, en past dit (voor zover van toepassing op een gezinshuis) toe. Dit kwaliteitskader is opgesteld door Jeugdzorg Nederland.