AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze Europese wetgeving (ook bekend onder de naam General Data Protection Regulation (GDPR), regelt hoe bedrijven, en dus ook wij als gezinshuis, moeten omgaan met persoonlijke gegevens.